Home

Bijna 15.000 mensen laten in België jaarlijks het leven door plots hartfalen.

Nog veel te vaak zien we dit als onoverkomelijk, en dit ondanks het feit dat er een
oplossing bestaat die de overlevingskansen van minder dan 5% naar meer dan 70% brengt.

We hebben het dan over een AED. Deze zijn ontworpen zodat iedereen ze kan gebruiken zonder het risico fouten te maken. Toch merken we dat nogal wat mensen terughoudend zijn.

AED’s zijn in het Belgische straatbeeld nog niet genoeg gekend en daar willen wij wat aan veranderen. Het Vlaamse Kruis, Physio-Control, Laerdal en CardioService hebben daarom de handen in elkaar geslagen.

Op deze website kan u naast algemene informatie omtrent de problematiek van plots
hartfalen ook interessante aanbiedingen terugvinden om ook uw omgeving hartveilig
te maken.

Immers, mits de juiste ondersteuning, kan iedereen kan een leven redden.

hvk logo