Veelgestelde Vragen

Hieronder kan u de antwoorden vinden op de meest gestelde vragen. Als u bijkomende vragen heeft kan u ons steeds contacteren.

Download hier onze poster met kort stappenplan om iemand in nood te helpen.

Wat is een AED?

AED is de afkorting voor geAutomatiseerde Externe Defibrillator.

Het is belangrijk deze nuance te maken en niet te spreken over een Automatische Externe Defibrillator, want er bestaan zowel vol- als semi-automatische modellen.

 

Een AED is een draagbaar medisch toestel dat een elektrische schok aan het hart kan toedienen in geval van plots hartfalen. De AED zal eerst automatisch een analyse uitvoeren en autonoom beslissen of deze schok noodzakelijk is.

 

Verder geeft het toestel gesproken instructies die de hulpverlener tijdens het hele reanimatieproces begeleiden.

CR Plus

 

Waarom heb ik een AED nodig?

 

Jaarlijks krijgen 10.000 tot 15.000 Belgen een plotse hartstilstand. Dat wil zeggen dat u liefst 13 keer meer kans heeft om hiervan het slachtoffer te worden dan om te sterven in een verkeersongeluk.

Bij een plotse hartstilstand telt elke seconde. De overlevingskans neemt elke minuut af met bijna 10%. De gemiddelde interventietijd van de hulpdiensten in België ligt rond de 12 minuten. Het gebruik van een AED kan dus het verschil betekenen tussen leven of dood.

 

 

 

Kan ik een AED verkeerd gebruiken?

 

Neen, het is voor de gebruiker onmogelijk om een AED verkeerd te gebruiken of een schok toe te dienen wanneer dit niet nodig is. De defibrillator zal immers altijd volledig autonoom bepalen of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Indien dit niet het geval is, zal het toestel in geen enkel geval een schok geven.

In geval van twijfel, gebruik dus gerust de defibrillator.

Dit geldt ook voor semi-automatische AED’s, waar je zelf op de knop moet duwen waarmee de schok wordt toegediend. Het is ook daarbij onmogelijk om een schok toe te dienen met de schokknop als de AED dit na analyse niet nodig acht.

0_Lifepak-CR-Plus-aed

Sinds 2007 mag iedereen in België een AED gebruiken.

Hier kan u de wetgeving inzake AED gebruik in België terugvinden.

 

Wat is het verschil tussen een vol- en een semi-automatische AED?

 

Een volautomatische AED zal volledig autonoom een levensreddende schok toedienen als na analyse van het hartritme blijkt dat het om een schokbaar ritme gaat.

 

Een semi-automatische AED zal de hulpverlener vragen om op een knipperende schokknop te duwen als na analyse van het hartritme blijkt dat het om een schokbaar ritme gaat. Het is ook bij dit type toestel onmogelijk om een schok te geven als dat niet nodig is. De defibrillator zal net als bij een volautomatisch toestel eerst autonoom bepalen of een schok aangewezen is.

De Lifepak  CR Plus defibrillator bestaat zowel in Semi- als Volautomatische variant. In het artsenpakket werd een semi-automatisch toestel opgenomen.

 

Hoe werkt een AED?

 

AED’s zijn ontworpen zodat iedereen er mee overweg kan. Doorgaans heeft een AED slechts 1 of 2 knoppen: de Aan/Uit-knop en eventueel een schokknop. Van zodra u de AED aanzet, zal deze u met duidelijke, gesproken  begeleiden tijdens het hele reanimatieproces.

gebruik CR+

De eerste instructies zullen altijd zijn de hulpdiensten te alarmeren en de borstkas van het slachtoffer te ontbloten. Daarna dient de hulpverlener twee zelfklevende elektroden op de borstkas aan te brengen op de manier die wordt afgebeeld op de elektroden en de AED. Wanneer deze elektroden zijn aangebracht, zal het AED-toestel automatisch beginnen aan een analyse van het hartritme. Daarbij zal u de instructie krijgen het slachtoffer niet aan te raken.

De Lifepak CR+ beschikt over geavanceerde technologie die beweging zal detecteren en zal waarschuwen dit niet te doen tijdens de analyse van het hartritme.

Indien het AED-toestel vervolgens vaststelt dat het gaat om een ‘schokbaar ritme’ zal deze ofwel autonoom (volautomaat) een schok geven ofwel vragen om op een knipperende schokknop te drukken (semi-automaat). Na deze schok is het altijd nodig te reanimeren.

Elke twee minuten zal het toestel een nieuwe analyse uitvoeren om na te gaan of een bijkomende schok noodzakelijk is.

 

De hulpverlener dient de instructies van het toestel op te volgen tot de hulpdiensten kunnen overnemen.

 

 

Wat zijn schokbare ritmes?

 

Een AED zal enkel een schok toedienen indien er sprake is van ventrikelfibrillatie of ventrikeltachycardie.

 

Bij deze vorm van hartfalen ontstaat een soort kortsluiting in de elektrische activiteit van het hart. Daardoor treedt het gecoördineerd samentrekken van de hartspiercellen niet langer op en trekt iedere hartspiercel op een willekeurig moment samen. Als gevolg daarvan komt de pompfunctie van het hart stil te liggen en gaat er geen bloed meer naar de vitale organen. Op dat moment is er sprake van een circulatiestilstand.

 

Snel optreden is de boodschap, want al na 10 tot 15 seconden zal het slachtoffer het bewustzijn verliezen. Indien niet snel wordt ingegrepen, zal onherstelbare hersenschade optreden.

 

 

Kan ik een AED ook gebruiken bij kinderen?

 

Ja, in een noodgeval mogen alle AED’s gebruikt worden bij kinderen vanaf 1 jaar oud.

 

Bij kinderen van 1 tot 8 jaar oud of minder dan 25kg wordt door de ERC (European Resuscitation Council) sterk aanbevolen ‘pediatrische elektroden’ of kindermodus te gebruiken. Deze zullen het energieniveau van de schok verlagen.

Het is niet de bedoeling dat het inschatten van het gewicht van een kind de reanimatie vertraagt, in geval van twijfel gebruikt u volwassenenmodus.

 

 

Hoe moet ik mijn AED onderhouden?

 

Bij alle AED’s zijn er twee zaken die om onderhoud vragen:

▪   Elektroden: deze zijn tweejaarlijks te vervangen

▪   Batterijen: zijn samen met de elektroden tweejaarlijks te vervangen

Elektroden en batterij CR+

De Lifepak CR+ voert op geregelde tijdstippen zelftesten uit, het enige wat u moet doen is maandelijks controleren of het toestel nog gebruiksklaar is.

Dat kan heel eenvoudig door naar de statusindicator te kijken, als het toestel in orde is zal u de melding ‘OK’ zien. Indien er toch een probleem zou zijn zal het toestel dit visueel aangeven.

 

Van periodieke vervangingen zullen wij u steeds tijdig op de hoogte brengen. In het geval van een onderhoudscontract krijgt u ook altijd voor de vervaldatum de nodige elektroden en/of batterij.